Sunday, 19 July 2009

dwr


Habanero splash
Originally uploaded by Tambako the Jaguar
Yn fy nychymyg dwin eistedd ar draeth Popit brynhawn dydd Sul yn edrych ar y mor . Dwr Mae pob bywyd yn dibynnu arno fe ond dyn syn ei hawlio fe iddo fe ei hunan. Pwy syn meddu ar y glaw ,neur byd beth fydd yn digwydd i>r byd beth fydd yn digwydd i bethau sy>n dibynnu arno fe? Ac dwi>n rhyfeddu ar sawl o ddwr diferyn Sy mewn cawod o law. ond mae>n bosib bod cerdd arall dod yn wrth grwydro fy nghartref. Pwy sy>n meddu ar y glaw

No comments:

Post a Comment